Kalkulator Zakat

Nishab Zakat Penghasilan

Nishab artinya kadar atau jumlah minimal. Secara syariat, Nishab adalah batas minimal harta dari seorang muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab untuk Zakat Penghasilan dalam setahun adalah senilai 85 gr emas. Maka dari itu, seseorang dikenakan wajib zakat apabila penghasilan bersih selama setahun mencapai atau melebihi Nishab tersebut.

* Sumber:
* Harga Emas Saat Ini x 85gr Emas / 12 bulan

Total Zakat Penghasilan per Bulan

Rp. 0

*2,5% dari total penghasilan bersih per bulan